Докторські дисертації:

1.Павлюк Євген Олександрович – Теоретичні і методичні засади професійного становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки. Захист 02.03.2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

2.Майструк Микола Іванович – Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Захист 15.05.2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету фізичного виховання і спорту України м. Київ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація.

2.Базильчук Олег Вікторович – Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів. Захист 16.05.2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

3.Солтик Олександр Олександрович – Теоретичні і методичні засади формування професійної надійності майбутніх учителів фізичної культури. Захист 15.11.2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

 

 

Кандидатські дисертації:

 1. Свіргунець Євген Михайлович – Пути повышения эффективности произвольного внимания студентов средствами физической культуры и спорта. 13.00.04 – теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры). Захист 30.09.1981 рю на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського державного інституту фізичної культури.
 2. Солтик Олександр Олександрович – Формування концептуальної моделі професійної діяльності викладача фізичного виховання вищого навчального закладу. 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Захист 24.10.2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету фізичного виховання і спорту України.
 3. Базильчук Олег Вікторович – Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток. 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт Захист 04.03.2004 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського інституту фізичної культури.
 4. Павлюк Євген Олександрович – Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрільбі по рухомих мішенях 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт Захист 07.05.2004 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського інституту фізичної культури.
 5. Базильчук Віра Богданівна – Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу. 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Захист 10.12.2004 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського інституту фізичної культури.
 6. Воронін Денис Михайлович – Іпотерапія в фізичній реабілітації дітей віком 6-10 років з церебральним паралічем. 00.03 – Фізична реабілітація. Захист 23.04.2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради. Львівського державного університету фізичної культури.
 7. Флерчук Віктор Вікторович – Орієнтація спортсменів на різні змагальні дистанції на етапі спеціалізованої базової підготовки (на прикладі веслування на каное) 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Захист 20.05.2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради. Львівського державного університету фізичної культури.
 8. Майструк Микола Іванович – Ранній гістогенез підшлункової залози у людини в умовах маткової та трубної імплантації. Захист 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.
 9. Ференчук Богдан Миколайович   Професійна спрямованість біологічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
 10. Ребрина Анатолій Арсенович – Організаційно-педагогічні умови професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців у маркетингу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
 11. Антонюк Олександр Васильович – Технічна підготовленість важкоатлетів високої кваліфікації з урахуванням соматотипу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту.
 12. Дутчак Юрій Васильович – Особистісні детермінанти організованості спортивного менеджера як суб’єкта управлінської діяльності. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту.
 13. Павлюк Оксана Сергіївна – Педагогічна технологія самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
 14. Чопик Тетяна Вікторівна – Розвиток професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 15. Квасниця Олег Михайлович – Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих гравців у регбі-7 з урахуванням їхніх ігрових амплуа. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту.

Дисертації у процесі написання:

 1. Гнатчук Ярослав Ілліч – Диференціація фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту.
 2. Кірдан Тетяна Вікторівна – Формування пізнавальних інтересів старших підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої роботи. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
 3. Вольева Наталія Петрівна  – Фізична реабілітація осіб похилого віку з хворобою Паркінсона на етапі стаціонарного лікування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту.
 4. Хіміч Віта Леонідівна – Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографіче Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
 5. Квасниця Ірина Миколаївна – Формування професійної мобільності майбутніх тренерів-викладачів з виду спорту у закладах вищої освіти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

 

Докторські дисертації у процесі написання:

 1. Ребрина Анатолій Арсенович – Становлення і розвиток професійно-прикладної фізичної культури учнівської молоді в Україні (ХХ – початок ХХІ століття). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.
 2. Дутчак Юрій Васильович – Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

 

Студентська науково-дослідна робота:

2007 р. – «Актуальні проблеми фізичної реабілітації, адаптивного фізичного виховання та інвалідного спорту»

2008 р. – «Оздоровча і спортивна робота з неповносправними»

2009 р. – «Проблеми розвитку фізичної культури і спорту серед неповносправних»

2010 р. – «Сучасні тенденції розвитку фізичної реабілітації»

2011 р. – «Інноваційні напрямки розвитку фізичної реабілітації»

2012 р. – «Актуальні проблеми фізичної реабілітації, спорту інвалідів»

2013 р. – «Фізкультурно-спортивний рух в Україні»

2014 р. – «Проблеми професійного становлення майбутніх фахівців фізичного виховання»

2015 р.-2020 р. – «Сучасні проблеми фізичної культури та спорту студентської молоді»

 

Опонування дисертацій:

 1. Свіргунець Є.М. – офіційний опонент дисертації «Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту –24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт. Автор Базильчук О.В.
 2. Павлюк Є.О. – офіційний опонент дисертації «Удосконалення технічної підготовки стрільців з пневматичного пістолета із застосуванням кінематичних моделей змагальної вправи» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Автор Коростильова Ю.М.
 3. Базильчук О.В. – офіційний опонент дисертації «Вдосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих гандболісток в нападі» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Автор Тищенко В.О.

 

Договори про творчу співдружність:

Викладачами кафедри заключні договори про творчу співдружність із:

 1. міськспорткомітетом
 2. обласним спорткомітетом
 3. ШВСМ
 4. обласною федерацією баскетболу
 5. Федерацією вільної боротьби України
 6. обласною федерацією футболу
 7. ДЮСШ “Авангард”
 8. обласною федерацією регбі
 9. Волейбольний клуб “Новатор”
 10. Хмельницьким центром олімпійської підготовки
 11. ДФСТ “Колос”
 12. ХО ФСТ “Динамо”
 13. ДЮСШ “Динамо”