Участь викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного університету у XII міжнародній науково-практичній конференції “Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи”

Докторські дисертації:

1.Майструк Микола Іванович – Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Захист 15.05.2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету фізичного виховання і спорту України м. Київ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація.

2.Базильчук Олег Вікторович – Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів. Захист 16.05.2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Кандидатські дисертації:

 1. Кабашнюк Віталій Олександрович – Стан ниркових функцій в динаміці нефриту Мазугі. 14.00.16 – патологічна фізіологія. Захист 1984 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця.
 2. Павлішен Юрій Іванович – Медична допомога постраждалим із пошкодженнями опорно-рухового апарату при політравмі в умовах сільськогосподарського регіону. 14.01.21 – Травматологія та ортопедія. Захист 2005 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту травматології та ортопедії АМН України.
 3. Балаж Марія Степанівна – Фізична реабілітація осіб з ішемічною хворобою серця з метаболічним синдромом. 24.00.03 – фізична реабілітація. Захист 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету фізичного виховання і спорту України.
 4. Білий Володимир Володимирович – Фізична реабілітація осіб з есенціальною гіпертензією. 24.00.03 – фізична реабілітація. Захист 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Дисертації у процесі написання:

 1. Басенко Людмила Ігорівна – Фізична терапія дітей дошкільного віку із розладами аутистичного спектру» за спеціальністю 227 – фізична терапія, ерготерапія. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 2. Солтик Інна Тадеушівна – Теоретико-методичні основи застосування ерготерапії у геріатрії за спеціальністю 227 – фізична терапія, ерготерапія. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Студентська науково-дослідна робота:

2007 р. – «Актуальні проблеми фізичної реабілітації, адаптивного фізичного виховання та інвалідного спорту»

2008 р. – «Оздоровча і спортивна робота з неповносправними»

2009 р. – «Проблеми розвитку фізичної культури і спорту серед неповносправних»

2010 р. – «Сучасні тенденції розвитку фізичної реабілітації»

2011 р. – «Інноваційні напрямки розвитку фізичної реабілітації»

2012 р. – «Актуальні проблеми фізичної реабілітації, спорту інвалідів»

2013 р. – «Фізкультурно-спортивний рух в Україні»

2014 р. – «Проблеми професійного становлення майбутніх фахівців фізичного виховання»

2015 р.-2020 р. – «Сучасні проблеми фізичної культури та спорту студентської молоді»

Договори про творчу співдружність:

Викладачами кафедри заключені договори про наукове консультування з:

 1. «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради
 2. КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради
 3. КП «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради
 4. КП “Хмельницька міська дитяча лікарня” Хмельницької міської ради
 5. КП “Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр” Хмельницької міської ради, серед яких поліклініка №1, поліклініка №2