АнкетуванняРезультати
Анкета для науково-педагогічних працівників “Якість змісту та реалізації освітньої програми ЕТ та її подальше удосконалення2022-20232023-2024
Опитування роботодавців (Ерготерапія)2022-20232023-2024
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти для ОПП “Ерготерапія”2022-20232023-2024
Оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти, бакалаврського рівня,  за освітньою програмою ЕТЕ2022-20232023-2024
Моніторинг якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання здобувачів вищої освіти за освітньою програмою ЕТЕ  2022-20232023-2024
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “ЕРГОТЕРАПІЯ В ГЕРІАТРІЇ”2022-20232023-2024
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “ЕРГОТЕРАПІЯ ПРИ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДАХ”2022-20232023-2024
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “ПРЕФОРМОВАНІ ФІЗИЧНІ ЧИННИКИ”2022-20232023-2024