Базильчук Олег Вікторович

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії. Тема дисертації: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 

Майструк Микола Іванович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії, лікар ФРМ. Тема дисертації:  «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень» за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація

Балаж Марія Степанівна

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії. Тема дисертації:  «Фізична реабілітація осіб з ішемічною хворобою серця з метаболічним синдромом», за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація

Кривов’яз Сергій Олександрович 

Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії. Тема дисертації: «Органометричні параметри селезінки в здорових юнаків та дівчат різних соматотипів (за даними сонографічних досліджень)»

Кабашнюк Віталій Олександрович 

Кандидат медичних наук, доцент. Тема дисертації: «Стан ниркових функцій в динаміці нефриту Мазугі» за спеціальністю 14.00.16 – патологічна фізіологія

Білий Володимир Володимирович

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії. Тема дисертації: «Фізична реабілітація осіб з есенціальною гіпертензією», за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація

Солтик Інна Тадеушівна

Кандидат технічних наук, доцент, магістр фізичної терапії, ерготерапії

Павлішен Юрій Іванович

Кандидат медичних наук, доцент Заслужений лікар України, головний ортопед-травматолог Хмельницької області

 

Басенко Людмила Ігорівна

Викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, аспірантка. Тема дисертації: «Фізична терапія дітей дошкільного віку із розладами аутистичного спектру» за спеціальністю 227 – фізична терапія, ерготерапія

Штоковецька Наталія Ярославівна

Викладач-асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії

Антохова Наталія Михайлівна

старший лаборант кафедри фізичної терапії, ерготерапії

Огнєвий Олександр Вікторович

старший лаборант кафедри фізичної терапії, ерготерапії