Базильчук Олег Вікторович

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії. Дисертаційне дослідження: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Майструк Микола Іванович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії, лікар ФРМ. Дисертаційне дослідження:  «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень» за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація

Балаж Марія Степанівна

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії. Дисертаційне дослідження:  «Фізична реабілітація осіб з ішемічною хворобою серця з метаболічним синдромом», за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація

Кабашнюк Віталій Олександрович 

Кандидат медичних наук, доцент. Дисертаційне дослідження: «Стан ниркових функцій в динаміці нефриту Мазугі» за спеціальністю 14.00.16 – патологічна фізіологія

Білий Володимир Володимирович

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії. Дисертаційне дослідження: «Фізична реабілітація осіб з есенціальною гіпертензією», за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація

Солтик Інна Тадеушівна

Кандидат технічних наук, доцент, магістр фізичної терапії, ерготерапії

Павлішен Юрій Іванович

Кандидат медичних наук, доцент Заслужений лікар України, головний ортопед-травматолог Хмельницької області

Басенко Людмила Ігорівна

Викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, аспірантка. Дисертаційне дослідження: «Фізична терапія дітей дошкільного віку із розладами аутистичного спектру» за спеціальністю 227 – фізична терапія, ерготерапія

Юрчак Андрій Олександрович

Викладач-асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, магістрант. Тема магістерської роботи «Остеопатія як метод фізичної терапії при больовому синдромі в поперековому відділі хребта» за спеціальністю 227 – фізична терапія, ерготерапія

Антохова Наталія Михайлівна

старший лаборант кафедри фізичної терапії, ерготерапії