Угода на проведення практики із Хмельницькою міською дитячою лікарнею

Угода на проведення практики із Хмельницькою міською лікарнею

Угода на проведення практики із Хмельницькою обласною лікарнею

Угода на проведення практики із Державною установою “Територіальне медичне об’єднання МВС України у Хмельницькій області”

Угода на проведення практики із Хмельницьким обласним госпіталем ветеранів війни

Угода на проведення практики із поліклініками № 1, 2, 3, 4

Угода на проведення практики із КНП “Городоцька МБЛ”

Угода на проведення практики із Lifeline Physical Therapy and Pulmonary Rehab (USA)


Відповідно, до Стандарту Вищої освіти за спеціальністю «227 – Фізична терапія, ерготерапія» бакалаври повинні володіти відповідними методиками огляду, реабілітаційного обстеження та тестування основних функціональних можливостей пацієнта; обробки інформації; планування та реалізації заходів фізичної терапії. Це необхідно для: контролю основних життєвих показників пацієнта/клієнта; реабілітаційного обстеження та тестування основних функціональних можливостей; проведення реабілітаційних заходів, що неможливо без володіння відповідними практичними навичками. Навчальним планом бакалавра передбачено 24 кредитів клінічних практик (клінічного навчання) з фізичної терапії тривалістю не менше 6 кредитів кожна. Клінічні практики з фізичної реабілітації за напрямами порушення діяльності опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та нервової систем є обов’язковими та проводяться за умови наявності спеціалізованих підрозділів і профільних фахівців.

Наша кафедра дає можливість студентам проходити практику та вчитись новітнім та кращим технікам фізичної терапії у провідних фахівців м. Хмельницького на наступних базах:

«Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради;
КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради
КП «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради;
КП “Хмельницька міська дитяча лікарня” Хмельницької міської ради;
КП “Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр” Хмельницької міської ради, серед яких поліклініка №1, поліклініка №2.

Проходження практичної підготовки студентами спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Вкрай важливою ланкою в системі підготовки кадрів є практична підготовка. Студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Хмельницького національного університету проходили передбачені освітньою програмою практики в період з 30 січня по 4 березня 2023 року. Перший курс – загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії; другий курс – клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем; третій курс – клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії при травмах та захворюваннях нервової системи; четвертий курс – клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії при порушенні діяльності опорно-рухового апарату.

Базами практик було залучено реабілітаційні відділення провідних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я міста Хмельницького та області: «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради; КП «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради; КП “Хмельницька міська дитяча лікарня” Хмельницької міської ради; КП “Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр” Хмельницької міської ради, серед яких поліклініка №1, поліклініка №2; КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради. Такий підхід до організації практичної підготовки студентів дав змогу адаптуватись до конкретних умов майбутньої професії та отримати необхідний практичний досвід роботи в мультидисциплінарній команді.

Практика дала можливість здобувачам вищої освіти перевірити отримані під час навчання знання на базі проходження практики. Студенти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» мали змогу самостійно приймати рішення, обґрунтовуючи вірність своїх висновків, навчались субординації, роботі в медичному колективі, отримали навички професійного спілкування.

В процесі спілкування з наставниками з закладів охорони здоров’я студенти змогли краще зрозуміти важливість та актуальність обраної професії в сучасному світі, особливо в часи, коли в нашій країні триває російсько-українська війна.

Усі бази практик радо прийняли наших студентів.

Корчик Леся Іванівна – лікар фізичної та реабілітаційної медицини реабілітаційного відділення КНП «Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни» Хмельницької обласної ради зі студентами 1-го, 2-го та 3-го курсів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Студенти групи ФТ-22-1 та ЕТ-22-1 разом із Панделі Лілією Дмитрівною – завідувачем відділення медичної реабілітації КП «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради
Базелюк Валентина Станіславівна – завідувач центру реабілітації «Турбота»  КП “Хмельницька міська дитяча лікарня” Хмельницької міської ради зі студентами 1-го курсу спеціальності 227
Буздиган Сергій Вікторович – лікар ФРМ центру реабілітації «Турбота» КП “Хмельницька міська дитяча лікарня” Хмельницької міської ради зі студентами 4-го курсу спеціальності 227
Павлішен Юрій Іванович – к.м.н., доцент, завідувач відділення ортопедії КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради зі студентами 4 курсу спеціальності 227
Надгребельна Юлія Раймондівна – завідувач фізіотерапевтичного відділення КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради зі студентами спеціальності 227
Приймак Алла Леонардівна – лікар-фізіотерапевт відділення відновного лікування КП “Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр” Хмельницької міської ради, поліклініка №1 зі студентами 2-го курсу ХНУ
Студенти спеціальності 227 разом із Соловей Аллою Вікторівною – лікарем-фізіотерапевтом КП “Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр” Хмельницької міської ради, поліклініка №1
Кліщ Іван Олексійович – лікар-фізіотерапевт відділення відновного лікування КП “Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр” Хмельницької міської ради, поліклініка №2 зі студентами спеціальності 227
Новосад Ірина Петрівна – лікар ФРМ відділення відновного лікування КП “Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр” Хмельницької міської ради, поліклініка №2 зі студентами 2-го, 3-го та 4-го курсів спеціальності ФТЕ

Керівництво Хмельницького національного університету та колектив кафедри фізичної терапії, ерготерапії висловлює слова вдячності керівникам закладів за всебічне сприяння та підтримку розвитку реабілітаційного напрямку на теренах Хмельниччини та у стінах провідного регіонального закладу вищої освіти нашої області – Хмельницькому національному університеті, де відбувається багаторічна підготовка фахівців спеціальності. Щира подяка за надання практичної підготовки нашим студентам директору Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни Хмельницької обласної радиБочкарьовій Оксані Валеріївні, директору КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради Цуглевичу Якову Миколайовичу, директору КП «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради Гарбузюку Валерію Валерійовичу, директору КП ” Хмельницька міська дитяча лікарня” Хмельницької міської ради Зимак-Закутній Наталії Олегівні, директору КП “Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр” Хмельницької міської ради Слободяник Людмилі Анатоліївні.

Окрема подяка керівникам практики на базах, де студенти спеціальності 227 змогли отримати якісну практичну підготовку: Корчик Лесі Іванівні; Панделі Лілії Дмитрівні; Базелюк Валентині Станіславівні; Буздигану Сергію Вікторовичу; Павлішену Юрію Івановичу; Надгребельній Юлії Раймондівні; Приймак Аллі Леонардівні; Соловей Аллі Вікторівні; Кліщу Івану Олексійовичу; Новосад Ірині Петрівні.

Щиро сподіваємось на подальшу співпрацю.