Одна з головних особливостей підготовки студентів у вищій школі – її зв’язок з життям, з конкретними особливостями майбутньої практичної діяльності. Увесь шлях розвитку вищої освіти – свідоцтво бажання наблизити теоретичну підготовку до практичної.
Туристична практика для студентів є невід’ємною складовою частиною навчальног процесу підготовки фахівців туристсько-краєзнавчої роботи. Студенти спеціальності «Фізична реабілітація» проходять тристичну практику в межах України. Реалізація мети практики забезпечується шляхом участі студенів у поході І категорії складності.
Мета практики полягає у формуванні практичних умінь та навичок організації та проведення туристичних заходів, проведення туристично-екскурсійної роботи, підготовки та проведення походів просторами рідного краю і пам’ятними місцями.
Завданням туристичної практики є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання у виші, поглиблення професійної підготовки спеціаліста галузі туризму, ознайомлення і набуття досвіду в процесі туристсько-краєзнавчої роботи, підвищення рівня знань з питань організації туристичних заходів, оволодіння практичними вміннями і навичками в туристсько-краєзнавчій роботі. Туристична практика для студентів забезпечує можливість отримання досвіду та продовження наукового дослідження в сфері туризму.
У ході практики студенти отримують відповідні навички та знання: навчаються самостійно розробляти маршрут походу; заповнювати похідну документацію; контролювати рух групи на маршруті; орієнтуватися на місцевості по карті; організовувати бівуак; розподіляти та виконувати обов’язки в групі під час походу; оформлювати звіт про проведений похід.
По закінченні практики студенти отримують ІІІ спортивний розряд з туризму та дозвіл на керівництво походами І категорії складності.