За останні 5 років викладачами кафедри здоров‘я людини та фізичного виховання було підготовлено 13 друкованих методичних вказівок,

Базильчук В.Б. Методичні вказівки «Організація проходження педагогічної практики студентами спеціальності «Фізична реабілітація» у загальноосвітніх школах
Воронін Д.М. Методичні вказівки для виконання практичних з дисциплін «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності «Фізичної реабілітації»
Павлюк Є.О. Олімпійський спорт.
Свіргунець В.Г.,

Свіргунець Є.М.

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів п’ятого курсу спеціальності «Фізична реабілітація».
Павлюк О.С. Методика проведення занять з фітболом.
Бугайов М.Л. Фізична підготовка боксера (одноборства).
Воронін Д.М. Фізична реабілітація неповносправних дітей.
Солтик О.О. Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з дисципліни «Спортивна морфологія».
Ференчук Б.М. Лабораторний практикум з дисципліни «Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту», (бакалавр)
Ференчук Б.М. Лабораторний практикум з дисципліни «Фізіологія людини», (бакалавр)
Майструк М.І. Методичні вказівки «Техніка масажу», (бакалавр)
Банов Г.М. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Туристична практика», (бакалавр)
Бугайов М.Л.

Павлюк О.С.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Ритміка і хореографія», (бакалавр)

 

15 електронних варіантів

Юрчишена Є.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Фізична реабілітація у педіатрії»
Юрчишена Є.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія і методика профілактичної роботи»
Базильчук О.В. Методичні вказівки «Спортивні ігри інвалідів»
Базильчук О.В. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання»
Майструк М.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Фізіотерапія»
Чопик Т.В. Методичні вказівки до виконання практичних занять з фізичного виховання «Лікувальна фізична культура з використанням фітболу при викривленнях хребта»
Садовий О.Б.,

Савченко Р.Є.,

Павлюк Є.О.

Легка атлетика (методичний посібник для студентів ІІІ курсу).
Павлюк О.С.,

Хіміч В.Л.

Методичні вказівки для занять степ-аеробікою.
Павлюк Є.О. Система підготовки в олімпійських видах спорту.
Ребрина А.А. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів спеціальності «Маркетинг».
Ференчук Б.М. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури з дисциплін біологічного циклу засобами мультимедійних технологій.
Бугайов М.Л. Методичні основи формування та становлення боксу в Україні.
Кірдан Т.В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Спортивний туризм», (бакалавр)
Флерчук В.В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Нетрадиційні види спорту», (спеціаліст)
Ребрина А.А. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Гігієна фізичної культури та спорту», (бакалавр)

, розроблено та розміщено в модульному середовищі навчання студентів 26 лекційних, практичних курсів та тестових контролів.

 • Біомеханіка
 • Психологія спорту
 • Гімнастика
 • Організація і управління фізичної культури
 • Нетрадиційні види спорту
 • Одноборства 2011
 • Вступ до фаху
 • Історія фізичної культури
 • Масаж
 • Одноборства
 • Основи нетрадиційних методів оздоровлення
 • Плавання
 • Психологія спортивного колективу
 • Спортивна морфологія
 • Спортивні споруди
 • Теорія і методика дитячого та юнацького спорту
 • Теорія і методика профілактичної роботи
 • Фармакологія у фізичному вихованні та спорті
 • Фізична реабілітація
 • Фізична реабілітація неповносправних
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
 • Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату
 • Фізична реабілітація у педіатрії
 • Фізіологічні основи фізичної культури
 • Державна атестація 2012 (5-й курс)
 • Державна атестація 2012 (4-й курс)

 

Список методичних розробок

(кафедра фізичного виховання)

назва рік
 1. Методика використання температурних подразників як засобу підвищення і відновлення працездатності. Методичні рекомендації / М.М. Рудніченко, Є.М. Свіргунець. – Хм.: ТУП, 2003. – 40 с. 2003
 2. Фізичне виховання: “Методичні вказівки для самостійних занять фізичними вправами” для студентів усіх спеціальностей / В.О. Ткач, О.В. Мозолюк, В.В. Флерчук. – Хм.: ТУП, 2003. – 36 с. 2003
 3. Оволодіння деякими елементами техніки гри у футбол (зупинка, ведення, фінти, відбирання м’яча). Методичні рекомендації для студентів всіх спеціальностей, тренерів, викладачів вузів / А.А. Руснак, В.В. Яремчук. – Хм.: ТУП, 2003. – 24 с. 2003
 4. Організація і проведення змагань, правила гри з футболу. Методичні рекомендації для студентів, викладачів, тренерів / А.А. Руснак, В.І. Власов. – Хм.: ХДУ, 2004. – 24 с. 2004
 5. Основи техніки вільної боротьби. Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей / М.М. Рудніченко. – Хм.: ХДУ, 2004. – 53 с. 2004
 6. Система диференційованої фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток: Методичні рекомендації для тренерів з гандболу / О.В. Базильчук, М.М. Линець. – Хм.: ХДУ, 2004. – 59 с. 2004
 7. Застосування спеціальних дихальних вправ під час занять фізичним вихованням. Методичні вказівки для студентів університету / Т.В. Кірдан. – Хм.: ХДУ, 2004. – 32 с. 2004
 8. Проведення занять на відкритому повітрі при пониженій температурі навколишнього середовища. Методичні вказівки для студентів денної форми навчання / В.О. Ткач, Р.Є. Савченко. – Хм.: ХДУ, 2004. – 21 с. 2004
 9. Організація спортивно-оздоровчої діяльності студентів у вищому навчальному закладі (на прикладі Хмельницького національного університету). Методичні рекомендації / В.Б. Базильчук, О.М. Жданова. – Хм.: ХНУ, 2004. – 35 с. 2004
 10. Легка атлетика. Методичні вказівки для студентів спеціальності “Фізична реабілітація” / Р.Є. Савченко, Д.М. Воронін. – Хм.: ХНУ, 2005. – 42 с. 2005
 11. Спортивна морфологія. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності “Фізична реабілітація” / Д.М. Воронін, Є.М. Свіргунець. – Хм.: ХНУ, 2005. – 31 с. 2005
 12. Біологія і фізична культура: Збірник тестів та завдань для абітурієнтів / Л.С. Юглічек, О.В. Базильчук, Є.О. Павлюк, О.О. Солтик та ін. – Хм.: ХНУ, 2005. – 166 с. 2005
 13. Організація та проведення змагань у спортивних іграх. Методичні вказівки для студентів спеціальності “Фізична реабілітація” / Є.М. Свіргунець, О.В. Базильчук, В.Б. Базильчук, А.А. Руснак, О.П. Недолужко, О.Б. Мірза. – Хм.: ХНУ, 2005. – 137 с. 2005
 14. Правила дотримання студентами техніки безпеки на заняттях з фізичного виховання і видах спорту / Є.М. Свіргунець. – Хм.: ХНУ, 2005. – 49 с. 2005
 15. Рухливі ігри як засіб оздоровлення. Методичні вказівки для студентів спеціальності “Фізична реабілітація” / В.Б. Базильчук. – Хм.: ХНУ, 2005. – 24 с. 2005
 16. Навчальна практика з лижного спорту. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / О.С. Павлюк, О.Б. Садовий. – Хмельницький: Хну, 2007. – 52 с. 2007
 17. Курсові роботи. Вимоги до написання та методичні вказівки для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / Є.М. Свіргунець, В.Б. Базильчук, О.В. Базильчук, О.О. Солтик. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 31 с. 2007
 18. Плавання. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» та груп загально фізичної підготовки / В.В.   Яремчук, Б.М. Ференчук. Хмельницький: ХНУ, 2007.- 61 с. 2007
48. Теорія і методика дитячого та юнацького спорту. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / Є.О. Павлюк. О.С. Павлюк. – Хмельницький: ХНУ. 2007. – 24 с. 2007
49. Техніка масажу. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / М. І. Майструк. – Хмельницький: 2007. – 29 с. 2007
50. Менеджмент фізкультурно-спортивного заходу. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / Є.М. Свіргунець. Ю.В. Дутчак. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 35 с. 2007
51. Баскетбол. Методичні вказівки до практичних занять та навчання елементам техніки гри у нападі / Р.І. Булелик. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 45 с. 2008
52. Ритмічна гімнастика як засіб фізичного виховання. Методичні вказівки для проведення занять з дітьми молодшого віку / В.Г. Свіргунець – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 38 с. 2008
53. Нетрадиційні методи й системи оздоровлення. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання» / В.Б. Базильчук,   В.О. Ткач, В.В. Яремчук. – Хмельницький: ХНУ, 2008. -36 с. 2008
54. Біомеханіка. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / О.О. Солтик. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 30 с. 2008
55. Клініко-лабораторна діагностика. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / С.В. Гарнюк. – Хмельницький: ХНУ. 2008. – 39 с. 2008
56. Церебральний параліч та реабілітація його спастичних форм. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / Д.М. Воронін. В.М. Трач. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 55 с. 2008
57. Шейпінг з методикою викладання: методичні вказівки до практичних занять з футбол-аеробікою для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / О.С. Павлюк, В.Л. Хіміч. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 43 с. 2009
58. Іпотерапія в системі реабілітації дітей з подвійною геміплегією: Методичний посібник / Д.М. Воронін, В.М. Трач. – Львів: Ромус-поліграф, 2009. – 40 с. 2009
59. Одноборства (Фізична підготовка боксера) : методичні вказівки для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини» / М.Л. Бугайов. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 21 с. 200
60. Олімпійський спорт України: методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Здоров’я людини» / Є.О. Павлюк. – Хмельницький; ХНУ, 2009. – 98 с. 2009
61. Фізична реабілітація неповносправних дітей: методичні вказівки для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / Д.М. Воронін. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 48 с. 2010
62. Педагогічна практика: методичні вказівки для студентів спеціальності «Здоров’я людини» / В.Б. Базильчук. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 36 с. 2011
63. Вступ до спеціальності: методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини» / Д.М. Воронін. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 41 с. 2011
64. Ритміка і хореографія: методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини» / О.С. Павлюк, М. Л. Бугайов, Г. М. Жевега. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 51 с.
65. Туристична практика: методичні вказівки щодо її проведення для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини» / Г. М. Баннов, В. М. Вільчанскьий. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 19 с.