Наукова література(посібники, монографії, збірники тез доповідей та ін.):

  1. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник/ В.М. Мухін. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: Олімп. л-ра, 2009. – 488с.
  2. Павлюк Є.О., Свіргунець Є.М. Олімпійський і професійний спорт: навчальний посібник/. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 254с
  3. А.Ребрина   Настільний теніс: метод.посіб./ – К.: Літера ЛТД, 2010. – 144с
  4. А.Ребрина Настільний теніс. Другий рік навчання: метод.посіб./ – К.:Літера ЛТД, 2010. – 144с.
  5. Воронін Д.М., Павлюк Є.О. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: навч.посібник / Д.М. Воронін, Є.О. Павлюк. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 143с.
  6. Теорія і методика дитячо-юнацького спорту : навч.посібник / О.А.Шинкарук, Є.О.Павлюк, Є.М.Свіргунець, В.В.Флерчук. – Хмельницький : ХНУ, 2011. 143с.
  7. Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю., Солтик О.О. Психологія праці : навч.посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 191с.
  8. Базильчук О.В., Ребрина А.А., Столітенко Є.В. та ін. Спортивні ігри: навч. посібник / О. В. Базильчук, А. А. Ребрина, Є. В.,  Б. М. Ференчук, О. М. Квасниця, Я. І. Гнатчук – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 471 с.