Проходження фахової (реабілітаційної) практики студентами спеціальності «Здоров᾽я людини»

Закінчилася фахова (реабілітаційна) практика студентів четвертого курсу групи ЗЛ-15-1 спеціальності 6.010203 Здоров᾽я людини, яка проходила згідно навчального плану з 21.01-23.02.2019 року. Навчання майбутніх фахівців набуло практичної спрямованості і здійснювалося в умовах їх подальшої практичної діяльності.  

 

Під час проходження практики студенти мали можливість ознайомитись з видами, умовами  та обставинами професійної діяльності в конкретних профільних закладах, поглибити та вдосконалити теоретичні знання практичними навичками, сприяти вибору сфери майбутньої професійної діяльності. Практика дає дійсну уяву про організацію і роботу спеціальних оздоровчих закладів.

Після завершення практики відбувся відкритий захист, на якому студенти успішно презентували та захистили свої звіти, а також поділились набутим досвідом.