Робоча зустріч команди проєкту Erasmus+ KA2 “UKROTHE”

27 квітня відбулася чергова робоча зустріч команди проєкту Erasmus+ KA2 “UKROTHE” у форматі онлайн-зв’язку з використанням платформи Microsoft Teams, метою якого є розробка освітньої програми з ерготерапії за грантової підтримки Європейської комісії. Учасниками зустрічі стали усі партнери проєкту, модератор зустрічі та координатор – Шарон Схільварт (VIVES University of Applied Sciences). Шарлот Пілістер, Ірина Турчик, Наталія Закаляк, Сергій Рокутов (ПДАФКС) та Наталія Вольєва (ХНУ) озвучили підсумки проведених інтерв’ю. Ніна Грибок поділилась досвідом проведення анкетування серед студентів ДДПУ, а Шарлот Пілістер підсумувала показники та отримані дані від трьох університетів. До оцінки роботи та планування подальших кроків реалізації проєкту в ході обговорення долучились також Іван Ван Хюлле, Анн-Марі Денольф, Люк Веркрус, Олег Базильчук, Жоакім Файяс, Галина Яджак, Олег Масний та ін. представники команди. Вдячні за участь у зустрічі та надані цінні поради Erasmus+ Офісу в Україні, а саме: Світлані Шитіковій та Жанні Талановій.

У цьому проекті три ВНЗ України (ВНЗ) отримають підтримку бельгійських та португальських ВНЗ з метою впровадження навчальної програми з ерготерапії  відповідно до стандартів Всесвітньої федерації ерготерапії. Інноваційність цієї навчальної програми полягатиме у величезній кількості стажувань та практичних занять в нових обладнаних класах. Тому, не тільки викладачі ВНЗ навчатимуться викладати за новою програмою, до освітнього процесу та тренувань також будуть активно залучені працівники лікарень та реабілітаційних центрів. Працедавці відіграватимуть вирішальну роль як інструктори та наставники студентів під час проходження ними практики.

Передбачається також активна участь уряду, його підтримка потрібна, оскільки він повинен офіційно визнати навички цих нових професіоналів. Також часто реабілітаційні центри можуть працювати за наявності державного дозволу, тому саме рішення уряду є вирішальним щодо необхідних наявних кваліфікацій персоналу.

Напрями діяльності за проєктом:

  • Розробка та реалізація нових освітніх програм
  • Підвищення якості вищої освіти та підвищення її актуальності для ринку праці та суспільства.
  • Підвищення рівня компетентностей та навичок у ЗВО шляхом розробки нових та інноваційних освітніх програм.

 

Project team working meeting Erasmus+ KA2 “UKROTHE”

 

In this project, 3 Ukraine HEI’s (Higher Education Institutes) will be supported by Belgian and Portuguese HEI’s to implement a curriculum for Occupational Therapists according to the standards of the World Federation of Occupational Therapy. Innovative in this curriculum will be the huge amount of practical training in new equipped classrooms and internships. Therefore not only the teachers of the HEI will be trained to teach the new curriculum, also staff form hospitals and rehabilitation centers will be actively involved and trained. The working places will have a crucial role as the guides and the coaches of the internship students.

Also the government will be closely involved, their support is needed as they have to acknowledge the skills of this new professionals and often rehabilitation centers are public authorized, so the government decides on the profiles of the staff.

This project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.